VattenkraftMer kraft i Hansjö vattenkraftverk
4/05/2012 2min lästid

Mer kraft i Hansjö vattenkraftverk

4/05/2012 2min lästid
Mer kraft i Hansjö vattenkraftverk

Vattenkraftverket i Hansjö ska renoveras för att bli effektivare och mer miljövänligt.

Vattenkraftverket i Hansjö ska renoveras för att bli effektivare och mer miljövänligt. Arbetena påbörjas i maj och beräknas ta cirka 6 månader. De ska genomföras utan att hanteringen av fisk i området påverkas negativt.

Hansjö kraftstation i Oreälven togs i drift redan 1956. Nu är det dags att installera en ny effektivare och miljöanpassad turbin som kommer att minska risken för oljeläckage till vatten. Transformatorn ska ersättas med en ny, dessutom renoveras generatorn och annan elektrisk utrustningen.

–        Allmänhet och närboende kommer inte att märka någon skillnad när renioveringen slutförts. Under den tid som arbetena pågår kommer vattnet i älven att släppas förbi anläggningen via utskovsluckorna. Däremot kommer den fiskfälla som finns i anslutning till kraftverket inte att fungera som vanligt. Därför kommer vi att vidta eventuella åtgärder i samråd med tillsynsmyndigheten, berättar Hans Ingfält som är projektchef inom Fortum.

Hansjö kraftstation i Oreälven är utrustad med ett turbinaggregat genom vilket man får avleda 40 m3vatten varje sekund. Den årliga produktionen i anläggningen uppgår till ca 18 GWh. När renoveringen är klar kommer samma mängd vatten att avledas som tidigare. Produktionen av uthållig och koldioxidfri energi kommer dock att öka något. Det är bra, inte minst mot bakgrund av att vattenkraften behövs som balanskraft för vindkraften de dagar det inte blåser.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!