VägarPeab lägger grunden för vägtullar
22.11.2012 14:48 3 min lästid

Peab lägger grunden för vägtullar

22.11.2012 14:48 3 min lästid
Bildku00e4lla: Peab

– Vi är i slutskedet av ett intensivt projekt som pågått i en tuff arbetsmiljö

Marcus Rosenholm
0

Den 1 januari 2013 införs trängselskatt i Göteborg. På uppdrag av Trafikverket har Peab sedan januari 2011 genomfört ett omfattande vägtullsarbete. Nyligen färdigställdes den sista portalen vid Marieholmsleden, totalt finns nu 43 vägportaler uppsatta i Göteborg.

Ett fåtal arbeten pågår fortfarande i Peabs omfattande uppdrag med att lägga grunden för vägtullar i Göteborgs stad. Många arbetsmoment under projektets gång har utförts nattetid för att minimera störningar i trafiken.

Uppdraget omfattar ett helhetsansvar för infartslederna i södra och norra Göteborg. Nyanläggning och breddning av befintliga vägar, montering av vägportaler, nya filer för kollektivtrafik och ett avancerat kanaliseringsarbete mellan betalstationerna för samordning av mark-, el- och signaltekniska lösningar. Trängselskatten ingår i det västsvenska paketet som berör både miljöförbättringar men även framkomlighet.

– Vi är i slutskedet av ett intensivt projekt som pågått i en tuff arbetsmiljö som vi har tryggat genom tunga barriärer och avspärrningar, säkerheten om såväl personal som allmänhet har satts främst i detta tidspressade projektet, säger Johan Halvardsson, regionchef Peab.

– Den största utmaningen i projektet har varit kraven från Trafikverket som förändrats löpande under arbetets gång samt att det absolut inte funnits några tidsmarginaler, vilket har kunnat lösas genom ett nära samarbete med Trafikverket, säger Johan Halvardsson.

Ett sjuttiotal medarbetare har varit involverade i projektet och i slutet av november beräknas arbetena vara klara.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!