2021-02-22 Ett steg närmare gigantiskt muddringsprojekt https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/02/s29b01.jpg

Ett steg närmare gigantiskt muddringsprojekt

Bild: Luleå Hamn
Uncategorized

Kommunfullmäktige i Luleå kommun beslutade i dag enhälligt att gå i borgen med cirka 1.3 miljarder kronor för Luleå Hamn och projekt Malmporten. Det framgår av ett pressmeddelande.

Projektet, som är ett samarbete mellan Luleå Hamn AB, Sjöfartsverket och Trafikverket, blir Sveriges största muddringsprojekt.

– Beslutet i dag innebär att våra förberedelser nu kan intensifieras inför starten av Sveriges största muddringsprojekt i modern tid. Detta är ett projekt som kommer bidra till flera nyttoeffekter för sjöfarten. Dels när det kommer till transportekonomi, men också inom områden som tillgänglighet och sjösäkerhet, säger Joel Smith, infrastrukturdirektör vid Sjöfartsverket.

Dagens fullmäktigebeslut är en viktig pusselbit i projekt Malmporten, men också inför regeringens kommande beslut i december månad gällande genomförande och finansieringen av projektet.

Kostnaden för projekt Malmporten uppgår till cirka 2.7 miljarder kronor och fördelas lika mellan Luleå kommun och staten via Sjöfartsverket och Trafikverket.

– Beslutet i kommunfullmäktige är av stor strategisk betydelse. Det ger kommunens befintliga näringsliv, liksom nya etableringar, de bästa förutsättningarna att växa och utvecklas hållbart, säger Fredrik Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande i Luleå kommun.

Samtidigt ser Luleå hamn goda samhällsekonomiska effekter av projektet.

– Skönt att den formella finansieringsprocessen börjar vara färdig. Vi har hela tiden upplevt positiva tongångar från både tjänstemän och politiker vid Luleå kommun. Samhällsekonomiskt sett visar tidigare studier att en satsad krona i Malmporten ger nästan tre kronor tillbaka, säger Henrik Vuorinen, vd för Luleå Hamn.

Projekt Malmporten innebär att farleden och Luleå hamn kommer att muddras och fördjupas med närmare sex meter, vilket i sin tur ger handelsfartygen ett nytt maximalt djupgående om 15 meter. Muddringsarbetet planeras starta 2024, året därpå börjar Luleå Hamn bygga den nya djuphamnen med två kajlägen. Med Malmporten följer tredubblad lastkapacitet sommartid samt minskningar av fartygens bränsleförbrukning, miljöutsläpp och fraktkostnader om vardera 40 procent.

En del av muddermassorna, motsvarande cirka 75 fotbollsplaner, återanvänds för att skapa nya landytor för infrastruktur med logistikpark och möjlighet till företagsetableringar samt hamnplan vid kaj i det närliggande området Skvampen. Malmporten beräknas kunna invigas till 2028 och leda till ett par hundra arbetstillfällen.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!