TransportSmartroad Gotland igång med världens första trådlösa elväg
13.11.2019 10:41 3 min lästid

Smartroad Gotland igång med världens första trådlösa elväg

13.11.2019 10:41 3 min lästid

Bildkälla: Smartroad Gotland

För lastbilar och bussar.

Jessica Branschaktuellt
0

Nyligen startade installationsarbetet för första sektionen av världens första trådlösa elväg för lastbilar och bussar på allmän väg.

Smartroad Gotland stöds och finansieras av Trafikverket och leds av ElectReon AB, ett dotterbolag till Israeliska ElectReon Wireless. Projektets mål är att visa att tekniken är redo för kommersialisering och förse beslutsfattare med kunskapsunderlag inför en potentiell storskalig implementering.

Baseras på kopparspolar

Trådlös elvägsteknik baseras på kopparspolar som installeras under vägbanan. Dessa överför energi till en mottagare som kan monteras på alla typer av elektriska fordon såsom lastbilar, bussar och personbilar, vilket möjliggör laddning under färd och därmed minimal batterianvändning.

Installationsarbetet beskrivs som enkelt: ett 10 centimeter djupt schakt fräses i mitten av vägbanan, vari kopparspolar ingjutna i gummi placeras, därefter asfalteras vägen om. Under installationsarbetet på Gotland deltar representanter från flera länder för att utvärdera processen inför framtida projekt.

Smartroad Gotland påbörjar driften av den trådlösa elvägen i början av 2020, med en elektrisk dragbil med trailer. Innan sommaren kommer vägen också att förse en elektrisk buss med laddning. Under det treåriga projektet kommer systemets prestanda och användarupplevelse att utvärderas tillsammans med RISE Research Institute of Sweden.

Hur det fungerar

Systemet består av tre väsentliga delar; spolarna som överför energi till en mottagare på fordonet, samt en kontrollenhet ansluten till elnätet. Spolarna som är placerade 8 centimeter under vägbanan överför energi till ett godkänt fordon när ett sådant befinner sig exakt över spolarna. Energin överförs trådlöst från spolarna till mottagaren som är monterad under fordonet. Systemet säkerställer att endast godkända fordon aktiverar energiöverföringen, samt hur mycket som överförs för att kunna fakturera rätt belopp till rätt kund. Samma infrastruktur kan nyttjas av alla fordonstyper med olika energibehov eftersom systemet är modulärt. Exempelvis använder en personbil endast en mottagare medan en 40-tons lastbil kan använda fem mottagare.

Parter inom projektet Smartroad Gotland

Caverion, Dan transport, Eitech, Electreon AB, Flygbussarna, GEAB, Gotland GPe Circuit AB, Gotlands Bilfrakt, Hutchinson, Matters Group, Eksjö Maskin & Truck, Region Gotland, NCC, OSAB, RISE, Science Park Gotland, Swedavia, Trafikverket, World Ecological Forum.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!