2021-03-22 Två miljarder ska styra av godset från vägen https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/01/Tomas_lastbil.png

Två miljarder ska styra av godset från vägen

Bild till vänster: Unsplash / Tomas Eneroth, infrastrukturminister. Foto: Björn Nordqvist
Bild till vänster: Unsplash / Tomas Eneroth, infrastrukturminister. Foto: Björn Nordqvist
Järnväg
Transport

Regeringen har beslutat att miljökompensationen för godstransporter på järnväg utvecklas så att den tydligare riktas mot de godstransporter som har konkurrens från vägtransporter. Syftet är att tydligare styra mot en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och därmed stärka järnvägens konkurrenskraft och avlasta vägarna.

– Vi satsar 2 miljarder kronor under fem år på att stärka godstrafiken på järnväg. Nu vässar vi miljökompensationen ytterligare för att få ännu större effekt så att fler godstransporter kan flyttas från väg till järnväg, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

I september 2020 beslutade regeringen att förlänga miljökompensationen för godstransporter på järnväg med 400 miljoner kronor årligen mellan 2021 – 2025. Dagens beslut innebär att miljökompensationen utvecklas så att den tydligare riktas mot de godstransporter som har konkurrens från vägtransporter genom att kompensation inte längre får ges för transporter av järnmalm.

Ytterligare en ändring är att ansökningar och utbetalningar ska ske kvartalsvis, i stället för halvårsvis.

Trafikverket ska vid två tillfällen, före utgången av 2023 och 2026, följa upp att syftet med kompensationen tillgodoses. De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 april 2021 och tillämpas på transporter som utförts från och med 1 januari 2021.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!