2021-01-11 Regeringen anpassar YKB till rådande läge https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/01/Tomas_lastbil.png

Regeringen anpassar YKB till rådande läge

Förare som kör tunga transporter ska undantas från att behöva förnya sina YKB-bevis på grund av pandemin. Bild till vänster: Unsplash / Tomas Eneroth, infrastrukturminister. Foto: Björn Nordqvist
Förare som kör tunga transporter ska undantas från att behöva förnya sina YKB-bevis på grund av pandemin. Bild till vänster: Unsplash / Tomas Eneroth, infrastrukturminister. Foto: Björn Nordqvist
Transport

Regeringen har beslutat om att överlämna en proposition om förlängning av yrkeskompetensbevis (YKB) till riksdagen. Förslaget läggs fram då EU-kommissionen ännu inte gett besked om revidering av Omnibusförordningen, som bland annat reglerar tidsfrister för YKB.

–  Jag ser helst gemensamma lösningar inom EU, men eftersom besked dröjer går vi nu fram med nationell lagstiftning. Vi måste ha ett fungerande transportsystem. Vi kan inte ha en ordning där enskilda chaufförer kommer i kläm på grund av brist på besked från EU, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Propositionen innehåller ett förslag på bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis och undantag från kravet på yrkeskompetensbevis. Lagen föreslås träda i kraft den 1 februari 2021 och innebär att yrkeskompetensbevis som annars skulle ha löpt ut under perioden 1 februari 2021 – 31 juli 2021 ska förlängas med 6 månader. För de yrkeskompetensbevis som löper ut under perioden 1 november 2020 – 31 januari 2021 undantas de från kravet om yrkeskompetensbevis under 6 månader.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!