2020-12-17 Sämre säkerhet i skåpbilar än personbilar https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/02/Transportstyrelsen.jpg

Sämre säkerhet i skåpbilar än personbilar

Bildkälla: Transportstyrelsen
Bildkälla: Transportstyrelsen
Transport

Euro NCAP har tillsammans med bland annat Trafikverket testat 19 olika modeller av skåpbilar för förekomsten av så kallade förarstödssystem, det vill säga krockundvikande eller krocklindrande system. Testerna visar att skåpbilars säkerhet ligger flera år efter personbilar.

Antalet lätta lastbilar i trafik ökar stadigt varje år, vilket gör säkerhetsfrågan allt viktigare. Merparten finns i urbana områden. Det innebär att vi ser alltfler skåpbilar i områden där merparten av oskyddade trafikanter rör sig, både barn och vuxna. Samtidigt saknar skåpbilarna ofta de system som känner av gående och cyklister.

– Skåpbilar är betydligt sämre utrustade med förarstödssystem än personbilar och de system som finns är oftast sämre än i moderna personbilar, säger Rikard Fredriksson, senior sakkunnig fordonssäkerhet på Trafikverket. Att testa och utvärdera skåpbilar är ett första steg för fordonsindustrin att integrera säkerhetsutrustning som redan finns, i nya skåpbilar. 

Testerna kan bli ett steg mot ökad säkerhet
Trafiksäkerhet är ett samspel mellan vägens utformning, fordonssäkerhet och dess användare. Det tar lång tid att utveckla krocksäkerheten hos skåpbilarna, men förarstödssystem kan föras in snabbare då det inte kräver så stora modifieringar av fordonet. Dessutom är många modeller förberedda för dessa system.

– Säkerhetssystem i skåpbilarna erbjuds i allra flesta fall endast som tillval och i realiteten är det få köpare som prioriterar detta, säger Rikard Fredriksson.

Rekommendationer till tillverkare
• Gör de krockundvikande och –lindrande system som idag finns som tillval till standard.
• Skynda på införandet av dessa system som redan idag är vanliga i personbilar.
• Se över passagerarskyddet i krock.
• Skynda på införandet av moderna skyddssystem, såsom krockkuddar, bältespåminnare    och bälteskraftbegränsare för samtliga framsätes-passagerare.

Rekommendationer till transportföretag
• Efterfråga de säkerhetssystem som finns. 
• Välj de säkraste fordonen, dessa test är en vägledning.

En fjärdedel av testade skåpbilar får bottenbetyg
De nitton testade skåpbilarna har fått betyg i fem nivåer: platina, guld, silver, brons och ej rekommenderad. Ingen skåpbil erhöll det högsta betyget, platina. Några skåpbilar hade dock enskilda förarstöds-system som fungerade väl, i nivå med en personbil, men ingen hade prestanda rakt över som är i nivå med dagens personbilar. 

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!