2020-12-09 Säkerhetsbrister hos 7 av 10 transportföretag https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2015/03/utslapp_minskar_ej.jpg

Säkerhetsbrister hos 7 av 10 transportföretag

Transportstyrelsen
Transport

Farliga lyftanordningar, olaglig arbetskraft och felaktigt lastade fordon. Ungefär sju av tio kontrollerade transportföretag hade säkerhetsbrister i sina fordon. Det visar en nationell insats mot transportbranschen.

Under de senaste två veckorna har Arbetsmiljöverket och Polismyndigheten genomfört oanmälda inspektioner riktade mot transportbranschen. Drygt 340 tunga och lätta transportfordon har kontrollerats längs vägar runtom i landet. Av dessa var ett 60-tal utländska fordon.

– Det måste bli bättre ordning i transportbranschen. Vi ser förare som kör överlastade fordon med dåligt säkrad last och med lyftanordningar som inte är besiktigade eller har anmärkningar. Det innebär risker för den som kör, lastar och lossar men även för andra som vistas i närheten av fordonet, säger Arne Alfredsson, chef för avdelningen för myndighetsgemensam kontroll vid Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har bland annat kontrollerat om bakgavellyftarna, som används för att lasta och lossa, var besiktigade och om förarna hade den utbildning som krävs och tillstånd att använda dem. Här fanns det stora brister. Sammantaget upptäcktes nära 300 olika säkerhetsbrister hos de kontrollerade fordonen, en del fordon hade flera olika brister.

Arbetsmiljöverket och Polismyndigheten kontrollerade också om de utländska förarna har rätt att arbeta i Sverige och om de skulle varit anmälda som utstationerade. Det resulterade i att Arbetsmiljöverket utreder ett 40-tal misstänkta brott mot utstationeringslagen. Polismyndigheten upptäckte att nio av de utländska förarna saknade tillstånd att arbeta i Sverige och omhändertog sju förare.

– Vi ser alltför många illegala chaufförer ute på vägarna, som inte har tillstånd att köra transporter i Sverige. Många kör alldeles för länge utan vilopauser, så att de blir trötta, och det är potentiellt livsfarligt. Insatsen visar att vi måste fortsätta att göra myndighetsgemensamma inspektioner, där vi kommer åt de oseriösa arbetsgivarna från flera håll, säger Johan Winberg, poliskommissarie vid Polismyndigheten.

Några resultat från insatsen, transportbranschen:

  • Drygt 340 fordon och 440 personer kontrollerades i insatsen.
  • Sammanlagt upptäckte myndigheterna nära 300 säkerhetsbrister hos de kontrollerade fordonen. Flera brister kan finnas hos ett och samma fordon.
  • Cirka sju av tio transportföretag hade brister i arbetsmiljön som leder till krav på åtgärder. Totalt kontrollerades fordon som tillhör minst 130 företag.
  • Ett 80-tal sanktionsavgifter till följd av brister i arbetsmiljön övervägs.
  • Ett 40-tal fall om misstänkt brott mot utstationeringslagen utreds.
  • Nio utländska förare saknade tillstånd att arbeta i Sverige.
  • Cirka 20 förare kunde inte visa den vilotidsbok som ska medföras vid vissa yrkesmässiga transporter eller hade fyllt i dem bristfälligt.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!