2020-11-18 Utreder drönartransporter av passagerare och gods https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/11/dronare.jpg

Utreder drönartransporter av passagerare och gods

nordiskt samarbete kring drönare
De nordiska länderna samman för att driva på utvecklingen av drönartransporter. Foto: Pixabay
Infrastruktur
Transport

Nu går de nordiska länderna samman för att driva på utvecklingen av drönartransporter. Det gäller både transporter med gods och passagerare. Det kan handla om luft-taxi, autonoma budtjänster eller nya turistkoncept.

– Vi har väldigt lika förhållanden i Norden vädermässigt men också vad gäller infrastruktur, marknad och regelverk. Tillsammans har vi därför goda förutsättningar att ta täten i utvecklingen och göra det möjligt för företag att utveckla hållbara transportlösningar med drönare, säger Tor Skoglund från RISE.

Målet för Nordic Drone Initiative, NDI, är att driva på utvecklingen av hållbara drönarbaserade transporttjänster i Norden.
Det är en tvåårig satsning med fem övergripande målsättningar:

– Att identifiera och utvärdera hur drönare kan användas i transportsektorn för att ge störst nytta för samhället, näringslivet och miljön.
– Kartlägga det nordiska ekosystemet för drönare och de möjligheter som teknologin ger.
– Bidra till utvecklingen av drönarteknologi för nordiska väderförhållanden.
-Föreslå utveckling av regelförändringar som möjliggör drönartransporter och storskaliga verksamheter med vertikal start och landning.
-Skapa en plattform för fortsatt forskning och innovation och ett utvecklat internationellt samarbete.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!