2020-07-02 Pandemin påverkar sjöfartens konkurrenskraft https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/05/sjofartsverket-fartyyg.jpg

Pandemin påverkar sjöfartens konkurrenskraft

Bildkälla: Sjöfartsverket
Bildkälla: Sjöfartsverket
Transport

Sjöfartens internationella konkurrenskraft reduceras när passagerartrafiken i svenska hamnar minskar, rederier gör stora förluster och många sjömän varslas eller blir arbetslösa.

– Under 2019 ökade antalet fartyg i den svenska handelsflottan, men hur många fartyg som överlever coronakrisen är oklart. Rederier kan komma att behöva skrota eller sälja fartyg för att täcka förluster, säger Björn Olsson, utredare på Trafikanalys i ett pressmeddelande.

Svensk sjöfart påverkas kraftigt av pandemin och arbetslösheten var under våren 2020 högre för de flesta kategorier av sjömän enligt Trafikanalys rapport om Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2020.

– Sjöfarten kan komma att behöva höja sina priser för att betala tillbaka lån och kompensera för sina förluster i samband med coronapandemin. Det kan i så fall påverka överflyttningen av godstransporter till sjöfarten, säger Björn Olsson.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!