2020-03-30 Coronasmällen:”Branschen håller på att pulveriseras” https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/03/transportforetagen-transport-trafik.jpg

Coronasmällen:”Branschen håller på att pulveriseras”

Bildkälla: Transportföretagen
Transport

Transportföretagen har fört fram till regeringen att kraftfulla åtgärder krävs för att rädda samhällsnödvändig transportinfrastruktur för tiden efter Corona.

Ett verktyg kan vara offentliga stödupphandlingar för stora delar av transportsektorn – annars riskeras allvarliga samhällsstörningar, menar branschorganisationen som också skriver att ”branschen håller just nu på att pulveriseras, mitt framför våra ögon”.

En pragmatisk inställning

Landets regioner och kommuner behöver ha en pragmatisk inställning till villkoren i ingångna avtal och riksdagen behöver besluta att kommunala bolag och privata företag vars huvudsakliga intäkt kommer från kommuner och regioner, omfattas av stöd vid korttidspermittering. 

– Ska transporterna alls överleva coronakrisen, eller sviterna av corona, behövs betydligt kraftfullare åtgärder än vad regeringen presenterat hitintills. Vi vill se offentliga stödupphandlingar som en lösning för de delar av transportsektorn som idag körs helt på kommersiella villkor, exempelvis flyget, annars riskerar Sverige stå utan blodomlopp,  säger Marcus Dahlsten vd Transportföretagen i ett pressmeddelande.

Långsiktiga utmaningar

Branschorganisationen lyfter regeringens stödpaket för näringslivet som positivt men menar att kraften och hastigheten i nedgången är så kraftig att företagen inte hinner med att både anpassa sin produktion, ta hand om sin personal och samtidigt försöka finna ekonomiska förutsättningar för att överleva. Risken är alltså mycket stor att stora delar av transportbranschen försvinner, snabbt, om inte situationen radikalt förbättras.

Även under återhämtningsfasen kommer transportnäringen under lång tid ha problem med lönsamheten och behöver därför stöd för att kunna erbjuda samhället de transporter som behövs för att samhället ska fungera. 

– En konkurrenskraftig transportsektor är en förutsättning för hela samhället att fungera. Just nu är de kommersiellt drivna transporterna reducerade till en lägstanivå. Ytterligare minskning riskerar att leda till allvarlig samhällsstörning, säger Marcus Dahlsten.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!