2019-12-11 Transport: Konkurrens på lika villkor https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/12/transport-poliskontroll-kontroll-trafikkontroll-trafik.jpg

Transport: Konkurrens på lika villkor

Bildkälla: Transportföretagen
Transport

Regeringen har utsett Catarina Barketorp till särskild utredare för effektivare kontroller av yrkestrafik på väg. Transportföretagen välkomnar utredningen.

I höstas släppte Transportföretagen rapporten ”Effektivare tillsyn av yrkestrafiken” där förbundet bland annat efterlyser fler kontroller av yrkestrafiken på väg, men även en flexiblare tillämpning av kör- och vilotider vid Transportstyrelsens företagskontroller. Eftersom infrastrukturminister Tomas Eneroth medverkade i samband med rapportsläppet i augusti, fick ministern med sig Transportföretagens syn på att regelefterlevnaden behöver höjas så att den svenska yrkestrafiken ska kunna verka under rättvisa villkor. 

– Vi ser nu ett kvitto på vår röst om ökad regelefterlevnad och konkurrens på rättvisa villkor, genom att regeringen tillsatt en utredning för effektivare kontroller av yrkestrafik på väg, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen i ett pressmeddelande.

En hållbar utveckling

Utredningen kommer bland annat se över hur kontrollverksamheten av yrkestrafik på väg bedrivs och lämna förslag på förbättrande åtgärder, inklusive organisatoriska åtgärder.

– En hållbar utveckling är transportsektorns största utmaning. En hållbar transportsektor omfattar både hållbarhet ur miljösynpunkt men även social hållbarhet och trafiksäkerhet. I Sverige har vi höga ambitioner om ökad hållbarhet och därför är det viktigt att svenska åkeriföretag, har möjlighet att konkurrera på rättvisa villkor. Ska det vara möjligt behöver regelefterlevnaden öka och fler vägkontroller göras, avslutar Tina Thorsell.  

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!