2019-12-02 ”Biltrafiken måste minska med 30 procent” https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/11/nabeel-syed-infrastruktur-trafik.jpg

”Biltrafiken måste minska med 30 procent”

Foto: Nabeel Syed
Transport

Nu behövs krafttag – om vi verkligen vill nå Sveriges mål att minska transportsektorns klimatutsläpp med 70 procent till 2030.

Det skriver Världsnaturfonden WWF som hänvisar till en ny rapport av IVL. Det behövs ett globalt perspektiv och fler hållbarhetsaspekter tas i beaktande.

WWF har gett IVL i uppdrag att se om, och i så fall hur, det går att uppnå och helst överträffa klimatmålet till 2030 – detta samtidigt som hänsyn tas till den globala omställningen och hållbarhetsaspekter som värnar ekosystem och biologisk mångfald.

”Behövs mycket kraftfullare satsningar”

Enligt riksdagsbeslutet 2016 om det klimatpolitiska ramverket ska Sverige gå före och ställa om på ett sätt som kan spridas till och skalas upp i andra länder. Fossila bränslen ska fasas ut och ersättas av förnybar el, effektivisering och hållbara biobränslen.

– Rapporten visar att vi behöver mycket kraftfullare satsningar än i dag för att nå transportmålet. Annars riskerar vi att använda en ohållbart stor andel av världens biodrivmedel, och då skapar vi inte en modell som kan skalas upp internationellt, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF i ett pressmeddelande.

Några av rapportens rekommendationer för att nå 70 procent utsläppsminskning till 2030:

 • Anpassa nationella och regionala infrastrukturplaner till hållbart och minskat bilresande. Satsa på mer transporteffektiv stadsplanering som främjar gång-, cykel- och kollektivtrafik.
 • Förstärk bonus-malus för att ställa om till mer klimatsmarta bilar och fordons- och drivmedelsskatter som styr inköpen mot fordon med låg förbrukning av drivmedel och el.
 • Satsa på infrastruktur för laddfordon. 
 • Sänk hastigheter på vägar och öka kontroller av hastighetsöverträdelser.
 • Minska parkeringssubventioner och mängden parkeringsplatser vid nybyggnation.
 • Inför åtgärder som främjar bilpooler, biluthyrning och bildelning.
 • Inför fler miljözoner i städer för att styra mot el.
 • Flytta långväga godstransporter till sjöfart och järnväg, samt transporter inom staden från dieseldrivna distributionslastbilar till ellastcyklar/små eldrivna godsfordon.
 • Genomför prioriterade satsningar på kollektivtrafik, gärna i kombination med statligt stöd till kommuner (stadsmiljöavtal) och klimatmål på kommunal nivå (stadstrafikmål).
 • Öka investeringar i järnvägsinfrastruktur och satsningar på tågresande som kan flytta bilresande till och mellan städer till tåg.
 • Driv på i EU för skärpta regelverk för fordons koldioxidutsläpp och att viss andel av bilföretagens försäljning ska vara laddbar eller ha motsvarande klimatprestanda.
 • Gradvis övergång till km-skatt för lätta och tunga fordon som styr mot laddbara fordon och differentieras efter körning stad/land, trängsel m.m.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!