2019-09-25 Stabila drivmedelsvolymer https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/09/mahkeo-diesel-bensin-genrebild.jpg

Stabila drivmedelsvolymer

Genrebild. Foto: Mahkeo
Kollektivtrafik
Olja & Raffinaderier
Transport
Vägar

I augusti ökade bensinförsäljningen minimalt, med cirka 0,4 procent och dieselförsäljningen minskade med cirka 0,2 procent i jämförelse med förra året. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

– Intressant att notera att de totala drivmedelsvolymerna är relativt stabila jämfört med föregående år (-0.66 procent i augusti, och -0.5 procent ackumulerat), trots effektivare fordon och ökande oro för att ekonomin bromsar in. Ökande transporter är en bra indikator på konjunkturen i landet, och vi ser det som en positiv trend, där utmaningen och möjligheten ligger i att reducera utsläppen, inte transporterna, säger Johan G Andersson vd SPBI.

Ökning med cirka 0,4 procent

Under augusti 2019 uppgick bensinförsäljningen till cirka 278 000 m3 samt dieselförsäljningen till cirka 574 700 m3, vilket är en ökning med cirka 0,4 procent, respektive minskning med cirka 0,2 procent, jämfört med samma månad föregående år.

Den ackumulerade försäljningen för bensin uppgick till cirka 1 952 500 m3, vilket är en minskning med cirka 2 procent samt den ackumulerade försäljningen för diesel uppgick till cirka 4 126 200 m3, vilket innebär en ökning med cirka 0,4 procent. Allt i jämförelse med augusti 2018.

Augusti 2019 hade en leveransdag mindre än augusti 2018. Allt enligt preliminära siffror, sammanställt av SCB på uppdrag av SPBI, jämfört med samma period föregående år.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!