2019-06-10 Branschen varnar: Bensinen blir ännu dyrare https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/06/refuel-2157211_1920.jpg

Branschen varnar: Bensinen blir ännu dyrare

Olja & Raffinaderier
Transport

Bensinupproret har rasat under våren. En ny analys av Lantmännen Agroetanol och Ford visar en dyster framtidsbild för de som är bundna till bensinen. Bensinpriset spås fortsätta stiga – etanol blir billigare.

En ny sammanställning från Lantmännen Agroetanol och Ford – med prognoser från bland andra OECD och EIA – spår att bensin- och dieselpriserna kommer fortsätta att stiga, samtidigt som priset på till exempel E85 väntas sjunka.

Såväl bensin som diesel spås bli succesivt dyrare år för år, både på grund av normaliserat eller stigande råoljepris men också drivet av höjd skatt på bränslet. Enligt EIA:s, amerikanska Energy Information Agency, prognos stiger bensinpriset med 12,1 procent mellan 2018 och 2027, framför allt beroende på stigande råoljepriser. Eventuella svenska eller europeiska skattehöjningar finns alltså inte med i den prognosen.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!