2019-02-28 EU-investering ger möjligheter för södra Sverige https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/02/ystad-hamn-webb.jpg

EU-investering ger möjligheter för södra Sverige

Foto: EHRENBERG Kommunikation / pixabay / Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)
Foto: EHRENBERG Kommunikation / pixabay / Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)
Logistikläge
Transport

Den 1 mars äger Infrastructure conference rum på Hotel Continental du Sud i Ystad. Syftet är att belysa möjligheterna med de EU-investeringar som görs i Ystad Hamn Logistik AB och vad det betyder för den södra baltiska regionen. 

Deltagare från Sverige, Danmark och EU samlas för diskussioner och visioner samt förväntningar gällande den extensiva investeringen kring det maritima projektet på Świnoujście – Ystad länken var ett av de utvalda projekten i ett EU-initiativ som syftar till att investera nästan 700 miljoner euro i hållbar och innovativ transportnäring. Projektets avtal har nyligen undertecknats av företrädare för Europeiska kommissionen och projektets samordnare – Ystads Kommun. Projektkonsortiet består av Ystad Hamn i Sverige tillsammans med Gaz System med dotterbolag Polskie LNG samt färjerederiet Polferries i Polen.

Bidragsprojektet innebär en uppgradering av kapaciteten både på land och till sjöss, förbättring av miljöprestanda och möjliggörande av LNG-bunkring av fartygen i den maritima förbindelsen mellan de båda hamnarna Swinoujscie i Polen och Ystad i Sverige.

I Ystad hamn innebär projektet följande investeringar i infrastruktur och terminalfacilitet fram till slutet av 2021:

·       Två nya färjelägen för att kunna ta emot större färjor, inklusive ro-ro ramper, landbaserad elanslutning samt uppställningsytor

·       Muddring av hamnbassäng

·       Ny och förlängd vågbrytare samt tillskapande av nytt landområde för framtida verksamhet

·       Möjlighet för bunkring av LNG

Björn Boström vd på Ystad Hamn ser fram emot projektet och de möjligheter som kommer med det.

– Det finns oändligt med möjligheter i ett projekt som detta. Men det som kanske är det viktigaste för oss är att EU och inte minst Sverige uppmärksammar Ystad Hamn som en viktig hamn i ett internationellt transportsamarbete. Vi stärker verkligen vår position, det är en framtidsinvestering med andra ord.

Miljövänlig satsning

Boström lyfter också de miljövänliga fördelarna med det hela.

– Det som är speciellt med det här projektet är att det både ger möjligheter till att uppgradera transportmöjligheterna – vilket är viktigt både för export som import. Men det är även ett miljöprojekt. Vi möjliggör för nya, större och mer miljövänliga fartyg att anlöpa hamnen. Dessa drivs med ett annat bränsle – LNG, flytande naturgas, som på sikt kan leda till att vi övergår till flytande biogas.

– Det hela handlar om att ha ett starkt flöde av passagerare och gods helt enkelt. Det är därför som EU går in och satsar för att stärka den viktiga förbindelsen mellan Polen och Sverige.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!