+ Transportnyheter

Transport och transportnäring är förstås oumbärligt i sig, men det är också en bransch som just nu inne i flera mycket spännande faser och utvecklingar. Transportbranschen handlar om så mycket mer än att bara förflytta objekt från en punkt till en annan – det handlar om logistik, flöden och till allt större del även om miljömål.

2019-12-11 Transport: Konkurrens på lika villkor https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/12/transport-poliskontroll-kontroll-trafikkontroll-trafik.jpg

Transport: Konkurrens på lika villkor

Transport

”Vi ser nu ett kvitto på vår röst om ökad regelefterlevnad”.

2019-12-02 Transport: ”Det finns ingen fri frakt!” https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/12/transportarbetareforbundet-frakt.jpg

Transport: ”Det finns ingen fri frakt!”

Transport

”Synen på deras jobb som gratistjänster spelar roll för hur dessa yrken värderas”.

2019-12-02 ”Biltrafiken måste minska med 30 procent” https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/11/nabeel-syed-infrastruktur-trafik.jpg

”Biltrafiken måste minska med 30 procent”

Transport

Om Sverige ska kunna minska transportsektorns klimatutsläpp med 70 procent till 2030.

2019-11-25 Två av tio åkerier genomför alkoholkontroller https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/11/rodrigo-abreu.jpg

Två av tio åkerier genomför alkoholkontroller

Transport

”Merparten svarar att det finns en alkohol- och drogpolicy på arbetsplatsen men det är oklart om den följs eller inte”.

2019-11-19 Ny statistik: fartygen blir större och färre https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/08/nautical-vessel-4113071_1920.jpg

Ny statistik: fartygen blir större och färre

Hamnar Transport

Rapporten visar bland annat på att storleken på de svenska fartygen i handelsflottan ökat.

2019-11-19 Möjligheter med fjärrstyrda virkeslastare https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/11/virkeslastare-sca-skogsforsk-forskning-virke-papper.jpg

Möjligheter med fjärrstyrda virkeslastare

Papper & Massa Transport

Målet är att samma operatör ska kunna styra lastning och lossning på flera terminaler.

2019-11-13 Alstom installerar ERTMS https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/11/alstom-tag-ertms.jpg

Alstom installerar ERTMS

Järnväg Transport

Hela den norska flottan kommer att vara färdigutrustad till 2026.

2019-11-12 Stor poststrejk: 9 000 anställda https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/11/sharon-mccutcheon-papper-brev-post.jpg

Stor poststrejk: 9 000 anställda

Infrastruktur Transport

Enligt facket kan strejken utökas med ytterligare veckor om ingen lösning nås.

2019-11-11 Nya yrkesvägar genom digitaliseringen https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/11/transport-transportforbundet.jpg

Nya yrkesvägar genom digitaliseringen

Transport

Behövs att vi framöver har ett mer flexibelt och snabbare system för revideringar av läroplaner.

2019-11-06 Trafikverket satsar på klimatvänliga färjor https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/11/Stockholm_Sweden_-_panoramio.jpg

Trafikverket satsar på klimatvänliga färjor

Transport

Klimatvänliga färjor ska trafikera Stockholmsregionen.