2020-12-21 Castellum vill sälja logistik för 19 miljarder kronor https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/01/castellum.jpg

Castellum vill sälja logistik för 19 miljarder kronor

Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB. Bildkälla: Castellum
Fastighet
Logistikläge

Castellum står redo att sälja en färdigutvecklad logistikportfölj med 214 fastigheter för 18,1 miljarder kronor till riskkapitalbolaget Blackstone – på villkor att man får köpa norska fastighetsbolaget Entra.

Nyligen presenterade Castellum en höjning av sitt bud på norska Entra om 13,9 procent till motsvarande 185 norska kronor per aktie, delvis finansierat genom en jätteförsäljning av logistik-och lagerfastigheter till Blackstone – som sker i två etapper varav den andra är villkorad av att Castellums köp av Entra går igenom.

Fastighetsportföljen består av 214 färdigutvecklade fastigheter inom främst segmentet för lager/logistik och lätt industri i Sverige. Försäljningspriset uppgår netto till 18,1 miljarder kronor efter avdrag för upplupen skatt och omkostnader om cirka 900 miljoner kronor.

Försäljningen sker i två etapper med en första etapp om 39 fastigheter mot en nettolikvid om 5,0 miljarder kronor följt av en försäljning av den andra etappen, som är villkorad av fullföljande av det reviderade erbjudandet.
Försäljningen av respektive etapp är villkorad av en omstrukturering som enbart genomförs för av att avskilja fastighetsportföljen.

”Genom de två transaktionerna visar vi idag två saker, värdet av Castellums fastighetsportfölj som genom avtalet med Blackstone visar att marknaden värdesätter portföljen med hela 20% över senaste värderingen, samt att Entras aktieägare får stora värden i ett samgående med Castellum. Jag är övertygad om att Castellum är den idealiska långsiktiga partnern för Entra, och därför höjer vi budet med hela 13,9% och bjuder in Entras ägare att vara med att dela på värdeskapandet av vinsterna från försäljningen samt framtida synergier, kommenterar Henrik Saxborn, verkställande direktör, Castellum.”

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!