2019-02-14 Transportföretagen: Nej till lokala avtal https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/12/hamnar-industrifakta-webb.jpg

Transportföretagen: Nej till lokala avtal

Genrebild. Foto: Helsingborgs hamn
Genrebild. Foto: Helsingborgs hamn
Hamnar
Infrastruktur
Lager
Logistikläge
Transport

Rätten att sluta lokala avtal kan inte ges till Hamnarbetarförbundet. ”Vi vill inte att det ska råda olika villkor för lön eller arbetstid beroende på vilket fackförbund man tillhör”, skriver Mattias Dahl, Transportföretagen och Joakim Ärlund, Sveriges Hamnar i en debattartikel.

Hamnarbetarförbundets strejker har hittills drabbat ett 15-tal hamnar med stora samhällskostnader som följd. Det innebär också ett hot mot svenska jobb, landets ekonomi och den svenska modellen att konflikten fortsätter trots att vi från Sveriges Hamnar varit beredda att träffa en överenskommelse som skulle ge Hamnarbetarförbundet i stort sett allt de efterfrågar, menar författarna.

Vad som erbjudits

Här samlar författarna en genomgång av vad Hamnarbetarförbundet efterfrågar och vad som har erbjudits i det förslag som presenterades av de oberoende medlarna och accepterades av Transportföretagen och Sveriges Hamnar:

  • Den första punkten gäller möjligheten till ett eget kollektivavtal. Faktum är att ett avtal mellan Hamnarbetarförbundet och Transportföretagen var en del av det erbjudande som låg på bordet den 22 januari, dagen innan strejkerna började.
  • Den andra punkten gäller rätt till skyddsombud. Även detta hade tillgodosetts genom det förslag som låg på bordet. Där ingick nämligen rätten att utse egna skyddsombud på samma sätt som andra fackförbund.
  • Den tredje punkten avser rätten att förhandla för sina medlemmar. Det är en rättighet som Hamnarbetarförbundet har redan i dag och som genom avtalet skulle förstärkas snarare än förminskas.
  • Den fjärde punkten är rätten att arbeta fackligt på arbetstid. Det är en rättighet som hade följt av det kollektivavtal som nämns i första punkten. Således låg det alltså i förslaget att tillgodose även detta.
  • Den femte punkten är ett påstående om att avtalet skulle förbjuda Hamnarbetarförbundet att gå till domstol. Påståendet är direkt felaktigt och det är upprörande att det antyds att vi skulle motsätta oss denna rättighet. Det är en grundläggande princip i en rättsstat att kunna få sin sak prövad i domstol. Detta gäller såväl i dag som framöver.

”Den enda punkt där vi inte kan eller vill gå Hamnarbetarförbundet till mötes gäller lokala avtal. Anledningen är att vi vill värna den svenska modellen och hedra den överenskommelse vi sedan många år har med Transportarbetarförbundet.”

Rätten att sluta lokala avtal kan inte lyftas bort från Transportarbetarförbundet och ges till Hamnarbetarförbundet utan Transportarbetarförbundets godkännande, skriver författarna. ”Vi vill inte heller hamna i ett läge där det råder olika villkor avseende lön eller arbetstid beroende på vilket fackförbund man tillhör.”

”Djupt olyckligt”

Mot bakgrund av vad som erbjudits är det djupt olyckligt att Hamnarbetarförbundet fortsätter konflikten, menar författarna. Sveriges Hamnar var beredda att anta förslaget som Medlingsinstitutets oberoende förhandlare efter medling presenterade. Hamnarbetarförbundet valde fortsatt konflikt. Det är inte konstruktivt.

Mattias Dahl, vd Transportföretagen

Joakim Ärlund, vice vd och förhandlingschef Sveriges Hamnar

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!