2020-07-08 Förstudien som gör järnvägen koldioxidfri https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/07/dtiv5yyifdrn0nhmei8r.jpg

Förstudien som gör järnvägen koldioxidfri

Tågvärmevagn, som används för att generera elektricitet och värma upp personvagnar. Foto: Inlandsbanan
Tågvärmevagn, som används för att generera elektricitet och värma upp personvagnar. Foto: Inlandsbanan
Transport & Logistik

Inlandsbanan AB har tillsammans med Statkraft inlett en förstudie för att utreda infrastruktur och logistik för vätgasproduktion i inlandet som syftar till att möjliggöra koldioxidfria transporter av tungt gods på den nästan 110 mil långa sträckan. Förstudien förväntas bli klar under vintern 2020 och ska sedan gå över i ett pilotprojekt.

Klimatförändringarna ställer allt högre krav på transportsektorn. Nu efterfrågas nytänkande och hållbara lösningar. En av dessa är elektrifiering via vätgasdrivna bränsleceller, där det enda utsläppet genom elektrolys från grön el blir ren vattenånga. Förhoppningen är att skapa en helt grön godskorridor genom halva Sverige.

Förstudien är indelad i två områden. I huvudområdet utvärderas vätgasproduktionen utifrån teknisk och ekonomisk genomförbarhet. I den andra delen ska ett vätgasdrivet koncept utvecklas för diesellok. Därutöver finns planer för att utveckla en vätgasdriven ”tågvärmevagn”, en vagn utrustad för att producera elektricitet för att värma upp personvagnar.

– I det här projektet kan vi knyta ihop behovet av att storskaligt kunna lagra el med behovet av att framställa förnybara drivmedel. Det här är det största vätgasprojektet inom transportsektorn hittills och unikt i Sverige, säger projektledare Pedro Raposo.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!