2019-08-26 Så kan kommunerna bygga för växande e-handel https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/06/post-leverans.jpg

Så kan kommunerna bygga för växande e-handel

Foto: Christoph Scholz
Foto: Christoph Scholz
Transport & Logistik

Smarta dörrar, leveransskåp, fler ombud och särskilda hubbar. Det är några av de rekommendationer som Sweco menar att Huddinge kommun ska investera i, på grund av den växande e-handeln.

Svensk e-handel ökar. Nu har Sweco på uppdrag av Huddinge kommun tagit fram ett antal råd för hur kommunerna kan hantera utvecklingen. En rekommendation är att bygga särskilda hubbar för e-handel som gör distributionen till slutkonsumenten effektiv.

Påverkar stadsplaneringen

Sweco skriver att kommuner inte behöver planera för butikslokaler i samma omfattning och istället planera in nya funktioner, exempelvis särskilda hubbar. Hubbarna ligger storleksmässigt mellan dagens ombud och större handelsterminaler.

Korta transportsträckor

– Poängen med hubbar är att korta avståndet för det sista transportledet fram till slutkunden, den så kallade last mile, som anses vara den dyraste, minst effektiva och mest förorenade delen i e-handelskedjan. Dessutom åstadkommer en hubb snabbare leveranser och möjligheter till samfraktning. På det sättet tar kommuner större roll i logistikfrågorna där en av de viktigaste aspekterna är att utnyttja befintlig infrastruktur resurseffektivt, säger Henrik Karlsson, trafikplanerare och rapportförfattare, Sweco i ett pressmeddelande.

I rapporten rekommenderar Sweco

  • en bostadsplanering som skapar effektivare interndistribution, till exempel tillfälliga utrymmen för lastning och lossning, leveransboxar i entréplan och smarta dörrar.
  • etablering av leveransskåp på skolor, äldreboenden, offentliga ytor som hållplatser och offentliga byggnader.
  • ge plats för fler ombud på allmänna ytor, för att underlätta för konsumenter att hämta paketen där utan att behöva göra en extra bilresa.
  • kapaciteten för avfallshantering behöver ses över, särskilt för bostäder, då en ökande e-handel ger mer emballage.

Dessa rekommendationer kan användas av kommuner exempelvis inför markanvisningar samt inför nystartade detaljplaner.

Konsekvenser för samhällsplaneringen

– Andelen e-handel ökar snabbt, vilket på olika sätt får konsekvenser för den fysiska samhällsplaneringen. Det är viktigt att vi som kommun är förutseende inför vad förändrade handelsmönster och konsumentbeteenden kan medföra. Vi behöver en större kunskap om de förändringar vi står inför och ta höjd för dem i vår samhällsplanering. Handeln är en stor och betydelsefull bransch i Huddinge och därför har det känts viktigt att ta fram denna rapport som ger oss större insikt i hur vi behöver arbeta för att möte framtidens sätt att handla, säger Agneta Persson Hellsten, företagslots, Huddinge kommun, i ett pressmeddelande.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!