2019-01-31 Största satsningen i modern tid https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/01/par-gustafsson.jpg

Största satsningen i modern tid

Pär Gustafsson, avdelningschef för kund- och leverantörskommunikation på Trafikverket. Foto: Trafikverket
Pär Gustafsson, avdelningschef för kund- och leverantörskommunikation på Trafikverket. Foto: Trafikverket
Transport & Logistik
Stort behov av mer och ny kompetens i järnvägsbranschen, det konstaterar Trafikverket för den kommande tioårsperioden kommer innebära den största satsningen på svensk transportinfrastruktur i modern tid – däribland upprustning, modernisering och utbyggnad av järnvägen. 

– Utifrån det faktum att vi nu med start 2019 får mer pengar till järnvägen än vi någonsin haft bedömer vi att branschens främsta utmaning är kompetensförsörjningen, att få in tillräckligt många kompetenta medarbetare till järnvägsbranschen helt enkelt, säger Pär Gustafsson, avdelningschef för kund- och leverantörskommunikation på Trafikverket i ett pressmeddelande.

– Förra gången, 2017, presenterade vi en spännande ny utbildning där vi försökte fånga upp nyanlända ingenjörer. Trafikverksskolan satte uppe en specialutbildning, där dessa ingenjörer, oavsett tidigare inriktning, fick lära sig om svensk järnväg och därigenom få in en första fot på arbetsmarknaden – en spännande, bra och positiv utbildning.

De nya stora satsningarna på transportinfrastruktur är beroende av kompetensförsörjning.

– Det är en utmaning att hitta all ny kompetens som kommer behövas, att kunna locka både ungdomar och karriärskiftare, de som vill byta bransch. Ska vi klara alla de här satsningarna vi står inför när det gäller transportinfrastruktur krävs både och, säger Pär Gustafsson.

Nationell plan för transportsystemet

I den långsiktiga infrastrukturplan som regeringen antog förra året, Nationell plan för transportsystemet 2018-2029, har 622,5 miljarder kronor avsatts till infrastruktur för alla transportslag. Till den summan kommer 90 miljarder från trängselskatt, banavgifter och medfinansieringar. Det är 100 miljarder mer jämfört med den tidigare nationella planen, och den största ökningen procentuellt sett står drift och underhåll av järnvägen för. De 125 miljarder som är avsätta för detta ändamål är hela 47 procent mer än i föregående plan.

– Det betyder ju naturligtvis väldigt mycket. Trafikverket kan nu verkligen påbörja arbetet med att rusta upp, modernisera och bygga ut järnvägen. Förutom kompetensutmaningen blir det förstås en utmaning att kunna utföra så många banarbeten samtidigt som vi har trafik i våra anläggningar – att balansera den tid som behövs i spåren mot den samtidigt pågående trafiken, säger Pär Gustafsson.

Elmia Nordic Future Transport Summit

Trafikverket är samarbetspart för Elmias transportmässor och därmed engagerade i att forma hela mötesplatsen. Trafikverket är representant i programrådet, som sätter samman och väljer teman och seminarieämnen för det tre dagar långa konferensprogrammet. De är också med i utställarrådet, det råd som planerar de båda mässorna Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Transport Infrastructure, som arrangeras parallellt med konferensen.

– Konferensen är mycket betydelsefull. Det är det enda tillfället då hela järnvägsbranschen träffas på det här sättet. Det är en mötesplats där hela branschen är med, allt från vi och andra myndigheter till konsulter, entreprenörer och teknikföretag. Det är en helhet som gör tillfället speciellt och det är en självklarhet för oss att vara med, säger Pär Gustafsson.

– Det är också många aktuella frågor varje gång. Vi lägger mycket tid och resurser på att det här ska bli så bra som möjligt för oss och alla deltagare och besökare. Elmia som arrangör gör också sitt yttersta för att seminarieprogrammet ska vara både relevant och aktuellt, tillägger han.

 

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!