2018-12-03 Sydsvenska hamnar – en metropol för varulogistik https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/12/hamnar-industrifakta-webb.jpg

Sydsvenska hamnar – en metropol för varulogistik

Genrebild. Foto: Helsingborgs hamn
Genrebild. Foto: Helsingborgs hamn
Transport & Logistik

Industrifaktas senaste rapport: Sydsverige live visar att Sydsveriges hamnar tillsammans utgör en metropol för varulogistik. Bland annat illustreras att mängden godsvolym inom ett område på 11 mil från Helsingborg till Trelleborg hanterar volymer i storlek med Göteborgs hamnar.

Rapporten belyser även att de Sydsvenska hamnarna innehar en marknadsandel på 64 procent inom trailerenheter och dominerar därigenom RoRo-trafiken (Roll on – roll off). Detta innebär att transportsystemets utveckling i Skåne får stor betydelse för hela Sveriges konkurrenskraft och att Skåne är Sveriges viktigaste logistiknav för transporter till våra handelspartners i Europa.

Utmanande utveckling av godstrafiken

Trafikverkets framtidsprognoser gällande godstrafik i regionen visar en ökning med 156 procent fram till 2030. En tillväxt som Sydsveriges nuvarande infrastruktur kommer få mycket svårt att klara av. Denna fakta verkar okänd för många och regionen får därför inget erkännande som centrum för varulogistik inom svensk politik.

Exempelvis sitter ingen representant från Sydsverige med i det nationella godstransportråd som regeringen inrättat för att utveckla transportsektorn. Detta trots att två av Sveriges fem särskilt betydelsefulla hamnar, utsedda av EU, ligger i Sydsverige. Dagens konstruktion av hamnarna är splittrad. En sammanslagning skulle kunna innebära en större specialisering och utveckling inom de olika hamnarna, enligt Industrifakta.

Här kan ni läsa rapporten i sin helhet. 

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!