Transport & Logistik
4 min lästid

Många företag planerar för större lagerhållning

16:e juni 2021, 13:21
Många företag planerar för större lagerhållning
Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Svenska företagare håller fast vid globala värde- och leverantörskedjor trots pandemin. Däremot anser många att det har blivit viktigare med ökad lagerhållning och ett större leverantörsnätverk för att minska sårbarheten i framtiden. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.

När pandemin slog ut värde- och leverantörskedjor världen över väcktes farhågor om att delar av den globala handeln skulle träda tillbaka till förmån för mer lokal produktion. Men i Sverige är intresset för den internationella handeln fortsatt stark. Det visar Svenskt Näringsliv företagsundersökning med fokus på hur företagen har hanterat sina leverantörskedjor i den globala krisen.

Bland de frågor som har ställts är om företagen har gjort eller planerar att göra förändringar för att minska risken för framtida leverantörsstörningar. Av de svenska företagen som importerar och därmed har leverantörer utanför Sverige, svarar 40 procent att de redan har gjort eller planerar att göra förändringar för att minska risken för leverantörsstörningar. Vidare svarade 50 procent av företagen att de inte gjort eller planerar göra några förändringar medan 10 procent svarade ”vet ej”.

– Det här är ett tecken på att företagen, efter drygt ett år av corona, har identifierat olika förändringar som de har eller kommer genomföra för att minska sårbarheten inför en kommande kris, säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv.

Den klart viktigaste förändringen som företagen nämner är att de ökar lagerhållningen. Närmare 8 av 10 av de svenska företagen som genomför eller planerar genomföra förändringar i leverantörskedjorna anger just ökad lagerhållning.

– Det ändrar inte handelsmönstret eller inköpen, men gör företaget mindre sårbart än i en just-in-time modell, som handlar om att man ska ha så små lager som möjlig. Värde- och leverantörskedjorna förblir däremot desamma, produktionen ”plockas inte hem”, men man säkrar upp större lager för att minska sårbarheten, säger Anna Stellinger.

En annan viktig förändring som många företagen nämner är att öka antalet leverantörer. Av de svarande avser drygt hälften, 53 procent att köpa från fler företag. Vidare avser nära en femtedel att köpa från fler länder. Med nya och bredare handelsmöjligheter kan företagen sprida sina risker inför en framtida kris, menar Anna Stellinger.

Efter pandemin har man insett att man inte kan lägga alla ägg i samma korg.
Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.
– Efter pandemin har man insett att man inte kan lägga alla ägg i samma korg. Det är inte heller något tecken på av-globalisering eller ”hemplockning” av produktion, utan ett sätt att diversifiera och därmed minska sårbarheten om en kris skulle slå till i någon region i världen, säger hon.

Endast en liten andel företag nämner en så kallad re-shoring, alltså att ”plocka hem produktion” eller köpa mer från Sverige (nästan en femtedel eller 18 procent av de som avser göra förändringar) och nearshoring (köpa mer från Europa, 15 procent) och sist att flytta produktion och inköp till andra länder utanför Europa. Räknar vi med samtliga företag, även de som inte avser agera, är siffran för att köpa mer från Sverige 7 procent.

Utifrån rapporten drar Anna Stellinger flera slutsatser.

– Den ena är att företagen har agerat pragmatiskt efter allt som har hänt det senaste året. Den andra är att man har tagit fram olika strategier för att minska sårbarheten både nu och framåt. Det tredje är att de här strategierna bygger på att internationell handel och globala värde- och leverantörskedjor fortfarande är en väldigt viktig förutsättning. Dessutom kräver det inte någon politisk styrning. Det här är något företagen gör helt naturligt utifrån sina egna förutsättningar, affärsmöjligheter, och den sårbarhet som finns i respektive bransch.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0