2021-05-12 Regeringen förlänger kompetensbevis https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/05/f5c9ff06-cd27-47f5-9874-c3c0a0d74be6-w_960-1.jpg

Regeringen förlänger kompetensbevis

Transport & Logistik

Regeringen vill förlänga giltighetstiden för yrkesförarkompetensbevis med 6 månader från det datum då bevisen går ut.

Transportföretagen välkomnar beskedet, enligt ett pressmeddelande. De ser en överhängande risk eftersom en stor andel av landets yrkesförare har haft begränsad möjlighet att kunna förlänga sina yrkesförarbevis under pandemiåret.

Nu kommer regeringen med en proposition som innebär en förlängning av bevisens giltighetstiden med 6 månader.

Transportföretagen har aktivt drivit frågan om en förlängning, bland annat i dialog och möten med regeringen och som remissinstans. Utöver förlängningen har en stor fråga varit att göra distansundervisningen till en permanent lösning, allt för att göra det enkelt och smidigt och för att undvika en utbildningspuckel.

– Pandemin har varit och innebär fortfarande en kris för stora delar av transportsektorn. YKB-frågan har dessutom riskerat att hindra yrkesförare från att utöva sina yrken vilket skapat enorma utmaningar, ermanent lösning och vi hoppas att regeringen hörsammar oss även här, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning Transportföretagen, i ett pressmeddelande.

Proposition innebär att regeringen får ett bemyndigande att förlänga giltighetstiden för yrkesförarkompetensbevis. Innan förlängning kan ske måste EU-kommissionen godkänna regeringens ansökan om en nationell förlängning av YKB-intygens giltighetstid.

– Nu återstår bara frågan om att göra distansundervisningen till en permanent lösning och vi hoppas att regeringen hörsammar oss även här, säger Luoma.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!