TransaktionVästerås stad köper Lantmännens silofastigheter
10/01/2022 2min lästid

Västerås stad köper Lantmännens silofastigheter

10/01/2022 2min lästid
Västerås stad köper Lantmännens silofastigheter

Siloverksamhet från ovan. Bild: Västerås stad.

Efter flera års diskussioner har parterna nu landat i en överenskommelse. Stadens övertagande av fastigheterna beräknas till 2029 och Lantmännen har erbjudits möjligheten att förvärva ny mark för sin verksamhet vid Västerås hamnområde.

– Vi är mycket glada över att den här förhandlingen äntligen har landat – det är viktigt för Västerås utveckling. Nu väntar den kommunala beslutsprocessen innan allt är klart, säger kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson (S), i pressmeddelandet för tillkännagivandet från Västerås stad.

Silon är idag omgärdad av en bullerskyddszon på 200 meter, vilket hindrar utvecklingen av stadens mest centrala delar och verksamheten behöver flyttas från sitt nuvarande läge för att Västerås ska kunna utveckla nya bostäder, verksamheter och platser.

Utvecklingen sker inom ramen för projekt Mälarporten som ska bli Västerås nya stadsdel och Lantmännen som erbjudits möjlighet att köpa ny mark för sin verksamhet i hamnområdet är positiva till överenskommelsen.

– Det är mycket bra att vi nu har en överenskommelse med Västerås stad. Avtalet ger tid för anpassning och möjligheter att utveckla spannmålsverksamheten i regionen, både för lantbrukarna och för livsmedelsindustrin, säger Joachim Haas, fastighetsdirektör på Lantmännen.

Stadens planerade förvärv omfattar totalt tre olika fastigheter lokaliserade i Mälarporten och baseras på en oberoende värdering av Lantmännens fastigheter.

– Vi har velat gå Lantmännen till mötes, samtidigt som vi först och främst behövt se till skattebetalarnas bästa. Det har vi gemensamt lyckats med i den här överenskommelsen och om allt faller på plats med de kommunala processerna kommer vi nu att kunna utveckla Mälarporten till ett område för västeråsarna – i ett av Västerås bästa lägen, säger Sanna Edling, projektchef Mälarporten.

Västerås stad kommer att ansvara för rivning och sanering av byggnaderna, om Länsstyrelsen och kommunen ger klartecken till rivning. Möjligheten finns att bygga om betongsilon till bostäder eller verksamheter alternativt att riva den och planeringen för vad som ska finnas på platsen i framtiden sker i planskedet.

– Det här är en viktig milstolpe i Västerås och Mälarportens utveckling, det är ett efterlängtat besked att vi äntligen kan planera området och ge plats för attraktiva bostäder och verksamheter mitt i centrala staden, säger Jesper Brandberg (L), ordförande i Fastighetsnämnden.

Övertagande av fastigheterna sker den 2 juli 2029.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!