2021-03-29 Branschen flaggar för träbrist och prisökningar https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/10/sveaskog-skog-webb.jpg

Branschen flaggar för träbrist och prisökningar

Foto: Patrick Degerman/Sveaskog
Trä

När många länder hade svårt att leverera trävaror under 2020 tog Sverige täten. Efterfrågan är nu så pass stor att svenska sågverk har de lägsta lagernivåerna på över 20 år, uppger branschorganisationen Svenskt Trä i ett pressmeddelande.

Pandemiåret 2020 präglades av en efterfrågan som översteg produktionen, och exporten av svenska trävaror ökade med mer än tio procent jämfört med 2019.

– Efterfrågan på svenska trävaror ökade under 2020, till stor del till följd av minskad produktion i andra delar av världen, säger Christian Nielsen som är marknadsanalytiker av trävaror på Svenskt Trä och Skogsindustrierna.

I en tid när sågverken har de säsongsmässigt lägsta lagernivåerna på över 20 år närmar sig nu högsäsongen för försäljning av trävaror – både till byggsektorn och hemmasnickare.

– I Sverige har vi hittills varit förskonade mot de största prisökningarna, men detta kan nu ändras. Den höga efterfrågan från världsmarknaden innebär en hög konkurrens om trävarorna vilket också kan leda till brist på många trävaror. Det finns exempelvis spekulationer om att sommarens altanvirke i värsta fall kan bli en bristvara, säger Christian Nielsen.

Bristen på trävaror gör att priserna nu stiger på många marknader. I USA fördubblades priserna under bara några veckor i augusti och är nu, under första kvartalet av 2021, till och med ännu högre.

”Det kommer att krävas ett stadigt tillflöde av sågat trävirke under våren för att möta efterfrågan och ha en chans att fylla på lagernivåerna”, skriver branschorganisationen.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!