Veidekke Bostad AB

24:e april 2017
Projekt

De vinner markanvisningen om nya Skeppsbron

Skeppsbron i Göteborg får nu en efterlängtad ansiktslyftning.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm