vägbro Björnön

26:e april 2017
Vägar

Staden agerar på vägbro i dåligt skick

Måste ersättas med en ny bredare bro med högre bärighet
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm