Stadsmuseum

18:e maj 2016
Projekt

Renovering av Stockholms stadsmuseum

Renovering av Stockholms stadsmuseum Byggnaden uppfördes 1663 och är byggnadsminnesförklarad.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm