Slutförvar

28:e januari 2022
Kärnkraft

Historiskt slutförvarsbeslut

SKB får tillstånd att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.
Malin Rothenborg Malin Rothenborg