Scil

2:a november 2022
Bostad

Scil uppför 100 lägenheter i Göteborg

Får markanvisning i nytt bostadsområde.
Johann Bernövall Johann Bernövall