proposition

6:e april 2022
Byggindustrin

Byggprocesser ska bli enklare

Certifierade byggprojekteringsföretag ska införas i lov- och byggprocessen för att underlätta bostadsbyggandet, föreslår regeringen i en proposition. Det framgår av ett pressmeddelande från...
Myrna Whitaker Myrna Whitaker