operan

28:e juni 2024
Byggindustrin

Klartecken för Operans renovering

En investeringsram på 325 miljoner.
Anna Broberg Anna Broberg