martin linge

29:e september 2014
Olja & Raffinaderier

Imtech installerar i offshorehotell

Imtech har fått uppdraget att svara för installationerna av värme, sanitet och processrör i bostadsmodulerna på oljeplattformen Martin Linge i Nordsjön.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm