Mälarporten

10:e januari 2022
Transaktion

Västerås stad köper Lantmännens silofastigheter

Efter flera års diskussioner har parterna nu landat i en överenskommelse. Stadens övertagande av fastigheterna beräknas till 2029 och Lantmännen har erbjudits möjligheten att förvärva ny mark...
Malin Rothenborg Malin Rothenborg