lågenergifastigheter

15:e oktober 2015
Passivhus

Täby fortsätter satsningen på lågenergifastigheter

Täby fortsätter satsningen på lågenergifastigheter “Marknaden efterfrågar resurseffektiva byggnader”
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm