klimatmart

31:a oktober 2014
Kollektivtrafik

Spårvagnsstäderna kräver större satsningar på klimatsmart kollektivtrafik

“Denna medfinansiering på kollektivtrafik från regeringen är bra, men fyller inte behoven när vi har så många växande städer i Sverige”
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm