kkc

24:e november 2014
Projekt

Nytt Kunskaps- och Kulturcentrum i Askersund

Entreprenadsumman är beräknad till ca 260 miljoner kronor.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm