kärråkraområdet

14:e maj 2012
Järnväg

Bättre placering för Kärråkra tågdepå

Förslaget bygger delvis på inkomna förslag från kringboende
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm