Hotell Oden

11:e december 2014
Bostad

Från hotell till hyreslägenheter

Forsen Projekt bygger om Hotell Oden till hyreslägenheter på uppdrag av HSB Stockholm.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm