hållbarhet

29:e januari 2019
Energi

Högskola forskar om förnybart med kinesiskt universitet

Vill skapa ny kunskap om hur man kan sammanlänka olika energisystem.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
15:e januari 2019
Industri

Forskningsprojekt skapar drivmedel - från däck

Samarbete mellan Rise, Enviro och Ragn-sells.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
17:e december 2018
Byggindustrin

Nya statsbudgeten halverar solenergistöd

“Ska klara sig på egna meriter”
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
17:e december 2018
Transport

Preem skeppar med miljöanpassat fartyg

9350 kubiks lastutrymme för miljöbränslen.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
3:e december 2018
Industri

Preem vidareutvecklar produktion av förnybart

Vidareutveckling av raffinaderiet.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
16:e november 2018
Bostad

Så kan flygplatsen bli en hållbar stadsdel

Samråd till mitten av januari.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
12:e november 2018
Industri

De bygger fabrik för att tillverka biobränsle

Restprodukter i trä blir biobränsle.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
30:e oktober 2018
Industri

NCC närmar sig hållbarhetsmål

Ska nå 50 procent mindre utsläpp till 2020.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
25:e september 2018
Papper & Massa

Finskt pappersföretag ingår naturgasavtal

Minskar koldioxidutsläppen inom produktionen.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm