gruvindustrin

18:e mars 2022
Gruva

"Lögner som förbiser en miljard i konkret samhällsnytta"

Kaunis Iron: "Låt oss en gång för alla slå bort dimridåerna och de rena lögnerna om att vår industri inte genererar samhällsnytta och ekonomisk hållbarhet."
Opinionstext Opinionstext
31:a januari 2022
Karriär

Sandvik utser ny ekonomi- och finansdirektör

Sandvik har utsett Cecilia Felton till Executive Vice President samt ekonomi- och finansdirektör (CFO) från den 1 februari 2022. Cecilia Felton, som har varit tillförordnad CFO sedan den 1...
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
13:e december 2021
Gruva

”Görs inget är risken stor att en hel sektor avvecklas”

Den svenska gruv- och mineralnäringen har satt upp stora mål för fossilfrihet och biologisk mångfald, bland annat fossilfria gruvprocesser till år 2035 och efterföljande processteg till 2045....
Emilia Granberg Emilia Granberg
20:e april 2016
Gruva

Ny miljardinvestering i Aitikgruvan

Ny miljardinvestering i Aitikgruvan Planerad produktionsökning från 36 miljoner ton till 45 miljoner ton fram till 2020.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm