grow smarter

6:e november 2014
Energieffektivisering

Smart teknik ska spridas över Europa

 I Stockholm är det Årstastråket som blir testområde för EU-projektet GrowSmarter.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm