Derbo

6:e mars 2023
Fastighet

Sehlhall ingår samarbete med kyrka

Lokaler kan bli omsorgsfastigheter.
Johann Bernövall Johann Bernövall