byggträ

30:e maj 2017
Trä

Uppåt för svenskt byggträ

Det råder fortsatt stark efterfrågan på byggträ på den svenska marknaden.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm