Positiva resultat för Södra https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2016/02/Sdra-Larsidermark.jpg

Positiva resultat för Södra

Papper & Massa

Positiva resultat för Södra Stor vinstdelning till medlemmarna.

Förbättrat resultat för Infranord https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2015/02/infra_nord_resultat.jpg

Förbättrat resultat för Infranord

Järnväg

Orderingången utvecklades positivt under 2014 och blev drygt 900 MSEK högre