beiing

3:e december 2014
Kollektivtrafik

MTR tecknar avsiktsförklaring gällande ny tunnelbanelinje i Beijing

Tunnelbanelinje 16 blir MTR:s fjärde tunnelbaneprojekt i Beijing.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm