Arbetsmarknadsbarometern

23:e februari 2022
Energi

Nya siffror signalerar ljus framtid för ingenjörer

Arbetsgivare efterfrågar civilingenjörer inom elektronik, datateknik och automation samt inom energi- och elektroteknik.
Redaktionen Redaktionen