Rikshem sparkar VD

Rikshem sparkar VD

Bostad

Jan-Erik Höjvall lämnar senast i samband med årsstämman den 11 mars.